• info@rusmigra.ru
  • Москва, метро Беляево, Севастопольский проспекти 56а

Батирдин жашаган жери кызматтык сапары Кызматтык

Батирдин жашаган жери кызматтык сапары

Жашаган жери боюнча миграциялык каттоого туруу үчүн сиз жооптуу ижарачыга (турак жай ээсине, аталган дарек боюнча туруктуу катталган адамга) паспортуңуздун сиз туурасында маалыматты камтыган жана (же) чек араны өткөндүңүз туурасында белгилери бар барактарынын көчүрмөсүн беришиңиз керек. Мындан тышкары легализация процедурасын жеңилдетүү жана маалыматтардын толуктугу үчүн миграциялык картанын көчүрмөсүн берген оң болот.

Жооптуу ижарачы 7 ИШ КҮНҮНҮН ичинде билдирүүнү (каттоону) РФ ИИМ, КФБ, Россия Почтасында жол-жоболоштуруп, сизге тийиштүү белги коюлган бөлүктү КАЙРЫП БЕРҮҮГӨ МИЛДЕТТҮҮ.

18.07.2006 №109-ФМ «Чет өлкөлүк жарандарды жана Россия Федерациясында жарандыгы жок адамдарды миграциялык каттоо жөнүндө» Федералдык мыйзамы
20-берене, 21-берене, 22-берене

Россиянын ИИМ 30.07.2019-ж. №514 Буйругу

Россияда жүрүүнү легалдаштыруудагы кийинки кадам миграциялык каттоого туруу туурасындагы билдирүү формасын толтуруу болуп саналат. Документти толтуруп, жүктөп алып, басып чыгаргандан кийин (А4 барагында 1,2-бетин же 1, 2-бетин принтердин тууралоосунда эки беттүү кылып басып чыгаруу), биз сиздерге (РФ ИИМ, КФБ, Россия Почтасы) бөлүмдөрүнүн даректерин айтып беребиз, мында жооптуу ижарачы (турак жай ээси, аталган дарек боюнча туруктуу катталган адам) ошол жактарга сиздин документтериңиздин көчүрмөлөрүн өзүнүн паспорту жана турак жайды же башка жайды колдонууга укук берүүчү документ (келишим, менчик укугу тууралуу күбөлүк же башка документ) менен бирге көрсөтө алат.

АНДАН АРЫ