• info@rusmigra.ru
  • Москва, метро Беляево, Севастопольский проспекти 56а

Жашаган жери мейманкана, жатаканасы транзиттик сапары Транзиттик

Жашаган жери мейманкана, жатаканасы транзиттик сапары

Жашаган жери боюнча миграциялык учетко туруу үчүн мекеменин жооптуу администраторуна сиз туурасында маалыматты камтыган жана (же) чек араны өткөндүңүз туурасында белгилери бар барактарынын бардыгы менен паспорт көчүрмөсүн беришиңиз керек. Мындан тышкары легализациялоо процедурасын жеңилдетүү жана маалыматтардын толуктугу үчүн миграциялык картанын көчүрмөсүн берген оң болот.

Мекеменин жооптуу администратору СИЗ КЕЛГЕН КҮНДӨН КИЙИНКИ 1 ИШ КҮНҮНҮН ичинде билдирүүнү (каттоону) ИИМ органдарында жол-жоболоштуруп, сизге тийиштүү белгиси коюлган (билдирүүнүн (каттоонун) айрылуучу бөлүгүнө мекеменин администрациясы белги койсо болот, бирок РФ ИИМ менен тиешелүү жазуу түрүндөгү келишиминин негизинде гана) айрылуучу бөлүгүн КАЙРЫП БЕРҮҮГӨ МИЛДЕТТҮҮ.

18.07.2006 №109-ФМ «Чет өлкөлүк жарандарды жана Россия Федерациясында жарандыгы жок адамдарды миграциялык каттоо жөнүндө» Федералдык мыйзамы
20-берене, 21-берене, 22-берене

Россиянын ИИМ 30.07.2019-ж. №514 Буйругу

Россияда жүрүүнү легализациялоодогу кийинки кадам миграциялык каттоого туруу туурасында билдирүү формасын толтуруу болуп саналат. Документти толтуруп, жүктөп алып, басып чыгаргандан кийин (А4 барагында 1, 2-бетин, же 1, 2-бетин принтердин тууралоосунда эки беттүү кылып басып чыгаруу), биз сизге мекеменин администрациясынын жооптуу ыйгарым укуктуу адамынын сиздин документтериңиздин көчүрмөлөрүн өз паспорту жана миграциялык каттоого тургузуу боюнча аракеттерине укугу бар экендигин тастыктаган документи жана турак жайды же башка жайды колдонууга укук берүүчү документи (келишим, менчик укугу туурасында күбөлүк, же башка документ) менен бирге бере турган РФ ИИМ бөлүмдөрүнүн даректерин айтып беребиз.

АНДАН АРЫ