• info@rusmigra.ru
  • Москва, метро Беляево, Севастопольский проспекти 56а

Коммерциялык визитте жашаган жерин тастыктоо Коммерциялык

Коммерциялык визитте жашаган жерин тастыктоо

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!!!

Миграциялык учетко (каттоого) тургузуу туурасында билдирүүнү жол-жоболоштуруу сиздин факты түрүндө жашаган жериңиздин дареги боюнча гана жүргүзүлөт!!! 
Миграциялык учетко (каттоого) тургузуу туурасында билдирүүдө көрсөтүлгөн дарек боюнча жашабагандыгы үчүн полиция кызматкерлери сизге карата айып пул жана РОССИЯДАН чыгаруу (депортация) жана 5 жылга кирүүгө тыюу салуусу менен административдик укук бузуу жөнүндө протокол түзүшү мүмкүн!!!

30.12.2001-жылындагы “Россия Федерациясынын административдик укук бузуулар жөнүндө Кодекси” №195-ФМ

15.08.1996-ж. №114-ФМ “Россия Федерациясынан чыгып кетүү жана Россия Федерациясына кирүү жөнүндө” Федералдык мыйзамы
26-берене, 24-берене

РОССИЯДА мыйзамдуу түрдө ишмердүүлүк жүргүзүү (иштөө) үчүн келген күндөн тартып 1 айдын ичинде жумуш берүүчү же иш (кызмат) буюртмачысы менен эмгек же жарандык-укуктук келишимди түзүшүңүз керек, ал эми сиздин жумуш берүүчүңүз же иш (кызмат) буюртмачыңыз келишим түзүлгөн күндөн тартып 3 иш күнүнөн ашпаган мөөнөттө сиз ишмердүүлүк жүргүзгөн аймактагы РОССИЯ субъектисинин ички иштер тармагындагы аткаруу бийлигинин федералдык органынын аймактын органына билдирүүгө милдеттүү.

25.07.2002-жылындагы № 115-ФМ “Россия Федерациясындагы чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө” Федералдык мыйзамы

30.12.2001-жылындагы “Россия Федерациясынын административдик укук бузуулар жөнүндө Кодекси” №195-ФМ

 

АНДАН АРЫ