• info@rusmigra.ru
  • Москва, метро Беляево, Севастопольский проспекти 56а

Արտոնագրի ձեւակերպման դիմումը Ծառայություններ

Հարկ:
Անձը հաստատող փաստաթուղթ:
Հաշվառման ժամկետը ըստ գտնվելու վայրի:
Աշխատանքային գործունեությունը Նախատեսվում է: (նշել ճիշտ):
Տեղեկություններ նախկինում տրված արտոնագրի մասին (լրացվում է արտոնագիր ստանալու դեպքում Ռուսաստանի այլ սուբյեկտի տարածքում Աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու համար Ֆեդերացիաներ):
Վավերականության ժամկետը:
Հայտը ներկայացվում է: