• info@rusmigra.ru
  • Москва, метро Беляево, Севастопольский проспекти 56а

Միգրացիոն հաշվառման մասին ծանուցումը Ծառայություններ

1. Գտնվելու վայրի հաշվառման ենթակա անձի մասին տեղեկությունները

Սեռը
Ծննդավայր:
Անձը հաստատող փաստաթուղթ:
Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվելու (բնակվելու) իրավունքը հաստատող փաստաթղթի տեսակը եւ վավերապայմանները:
Մուտքի նպատակը:
ԱՊՀ քաղաքացիների համար կացության ժամկետը չի կարող լինել ավելի քան 90 օր: Դուք ընտրել
Միգրացիոն քարտ

2. Գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ

Շինության տեսակը
Սենյակի տեսակը

3. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԸՆԴՈՒՆՈՂ ԿՈՂՄԻ ՄԱՍԻՆ

Անձը հաստատող փաստաթուղթ: