• info@rusmigra.ru
  • Москва, метро Беляево, Севастопольский проспекти 56а

Տրանզիտային այցի ընթացքում բնակության վայրի հաստատում Տարանցում

Տրանզիտային այցի ընթացքում բնակության վայրի հաստատում

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒ՜Ն

Միգրացիոն հաշվառման մասին ծանուցագիրը ձևակերպվում է միայն ձեր փաստացի բնակության վայրի հասցեով։
Միգրացիոն հաշվառման մասին ծանուցագրի մեջ նշված հասցեի փոխարեն այլ հասցեում բնակվելու համար ոստիկանության աշխատակիցների կողմից հնարավոր է ձեր նկատմամբ վարչական խախտման մասին արձանագրության կազմում՝ տուգանքով և ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻՑ վտարմամբ (արտաքսմամբ) և 5 տարի ժամկետով մուտք գործելու արգելքով։

"Վարչական իրավախախտումների մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսգիրք" առ 30.12.2001 թ․ № 195-ФЗ

"Ռուսաստանի Դաշնություն մուտք գործելու և Ռուսաստանի Դաշնությունից ելքի կարգի մասին"15.08.1996 № 114-ФЗ դաշնային օրենք
Հոդված 26, Հոդված 24