• info@rusmigra.ru
  • Москва, метро Беляево, Севастопольский проспекти 56а

Տեղավորում հյուրանոց, հանրակացարան գործնական այց Տարանցում

Տեղավորում հյուրանոց, հանրակացարան գործնական այց

Բնակության վայրում միգրացիոն հաշվառման համար ձեզ անհրաժեշտ է հաստատության պատասխանատու ադմինիստրատորին հանձնել ձեր անձնագրի պատճենը՝ փաստաթղթի բոլոր այն էջերի հետ միասին, որոնք պարունակում են տեղեկատվություն ձեր մասին և (կամ) որոնցում առկա են պետական սահմանը հատելու մասին նշումներ։ Օրինականացման ընթացակարգի պարզեցման և տեղեկությունների լիարժեքության համար նաև ցանկալի է հանձնել միգրացիոն քարտի պատճենը։

Հաստատության պատասխանատու ադմինիստրատորը ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՁԵՐ ԺԱՄԱՆԵԼՈՒՆ ՀԱՋՈՐԴՈՂ 1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ձևակերպել ՆԳՆ մարմիններում ծանուցումը (հաշվառումը) և ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼ ՁԵԶ համապատասխան նշումով կտրվող մասը (թույլատրվում է ծանուցագրի (հաշվառման) կտրվող մասում հաստատության ադմինիստրացիայի կողմից համապատասխան նշում կատարելը, սակայն դա հնարավոր է միայն ՌԴ ՆԳՆ-ի հետ համապատասխան գրավոր պայմանագրի առկայության դեպքում)։

"Ռուսաստանի Դաշնությունում արտասահմանյան քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց միգրացիոն հաշվառման մասին"18.07.2006 № 109-ФЗ դաշնային օրենք
Հոդված 20, Հոդված 21, Հոդված 22

Ռուսաստանի ՆԳՆ 30.07.2019 № 514 հրաման

Ռուսաստանում կացությունն օրինականացնելու հաջորդ քայլի համար անհրաժեշտ է լրացնել միգրացիոն հաշվառման մասին ծանուցման ձևը։ Փաստաթուղթը լրացնելուց, ներբեռնելուց, տպելուց հետո (А4 ֆորմատի 1 թերթի՝ 1-ին և 2-րդ էջի, կամ տպիչի կարգավորումներում երկկողմանի տպում գործառույթով՝ 1-ին և 2-րդ էջերի վրա), մենք կհուշենք ձեզ ՌԴ ՆԳՆ այն ստորաբաժանման հասցեն, ուր հաստատության ադմինիստրացիայի պատասխանատու անձը պետք է ներկայացնի ձեր փաստաթղթերի պատճենները՝ իր անձնագրի և միգրացիոն հաշվառման հետ կապված գործողություններ կատարելու լիազորությունները, ինչպես նաև բնակելի կամ այլ տարածքի օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի (պայմանագիր, սեփականության իրավունքի վկայական, կամ այլ փաստաթուղթ) հետ միասին։

ՀԱՋՈՐԴ