• info@rusmigra.ru
  • Москва, метро Беляево, Севастопольский проспекти 56а

Առևտրային այցի կացության հաստատում Առևտրային

Առևտրային այցի կացության հաստատում

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒ՜Ն

Միգրացիոն հաշվառման մասին ծանուցագիրը ձևակերպվում է միայն ձեր փաստացի բնակության վայրի հասցեով։
Միգրացիոն հաշվառման մասին ծանուցագրի մեջ նշված հասցեի փոխարեն այլ հասցեում բնակվելու համար ոստիկանության աշխատակիցների կողմից հնարավոր է ձեր նկատմամբ վարչական խախտման մասին արձանագրության կազմում՝ տուգանքով և ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻՑ վտարմամբ (արտաքսմամբ) և 5 տարի ժամկետով մուտք գործելու արգելքով։

"Վարչական իրավախախտումների մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսգիրք" առ 30.12.2001 թ․ № 195-ФЗ

"Ռուսաստանի Դաշնություն մուտք գործելու և Ռուսաստանի Դաշնությունից ելքի կարգի մասին"15.08.1996 № 114-ФЗ դաշնային օրենք
Հոդված 26, Հոդված 24
 

ДՌուսաստանում օրինական աշխատանքային գործունեության (աշխատանքի) իրականացման համար ձեզ անհրաժեշտ է մուտք գործելու օրվանից 1 ամսվա ընթացքում գործատուի կամ աշխատանքների (ծառայությունների) պատվիրատուի հետ կնքել աշխատանքային կամ քաղաքացիաիրավական պայմանագիր, իսկ ձեր գործատուն կամ աշխատանքների (ծառայությունների) պատվիրատուն պարտավոր է կնքման օրվանից 3 աշխատանքային օրը չգերազանցող ժամկետում ծանուցել ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ սուբյեկտի ներքին գործերի ոլորտում գործադիր իշխանության դաշնային մարմնի տարածքային այն մարմնին, որի տարածքում դուք իրականացնում եք աշխատանքային գործունեությունը։

"Ռուսաստանի Դաշնությունում օտարերկրյա քաղաքացիների իրավական վիճակի մասին" 25․07․2002թ․ № 115-ФЗ Դաշնային օրենք

"Վարչական իրավախախտումների մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսգիրք" առ 30.12.2001 թ․ № 195-ФЗ

 

ՀԱՋՈՐԴ